Kur ziedot?

Rekvizīti

Saņēmējs: Karla Skrastina fonds
Konts: LV14UNLA0055002341233
BANK: SEB UNLALV2X
Maksājuma mērķis: Ziedojums pieminekļa būvniecībai

Info: Jānis Mednis
mednis.j@gmail.com
Tel. +371 29253227

Rekvizīti

Saņēmējs:
Karla Skrastina fonds
Konts:
LV14UNLA0055002341233

BANK:
SEB UNLALV2X
Maksājuma mērķis:
Ziedojums pieminekļa būvniecībai

Info: Jānis Mednis
mednis.j@gmail.com
Tel. +371 29253227